Obshchestvennoe Soznanie V 1917 Godu Regional Nyy Aspekt Kuban I Stavropol E Russian Edition