Pajták a határban

Pajták a határban

ISBN 13: 9789737658524

Publication Date: 2015

Publisher: Irodalmi Jelen

Pages: 106

Format: Paperback

Authors: Jürgen Becker, Julia Schiff

3.00 of 1

Download PDF

Download ePub

A háborút gyerekként, fiatal katonaként – nem ritkán gyerekkatonaként – átélő, földig rombolt városokban vegetáló vagy oda a frontról, fogolytáborból hazatérő fiatalok nem tudnak és nem is akarnak úgy írni, ahogyan a háború előtt és alatt lehetett, illetve kellett.
Elutasítanak minden pátoszt, agitációt és spekulációt, s a puszta tények, a tárgyi valóság szinte dokumentarista leírása lép náluk a fennkölt eszmék és esztétikai műfogások helyébe.
Beckernél, bár fokozatosan finomodva és átszűrve, lényegében mindvégig megmarad ez az antipoetikus költői látás- és szerkesztésmód, szikár, szenvtelen nyelvezet.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share