Anladıkça Artan

Anladıkça Artan

ISBN: 6054877263

Publication Date: 2014

Publisher: OKUR KİTAPLIĞI

Pages: 278

Author: Metin Önal Mengüşoğlu

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/teguh/public/pages/public/book.php on line 35
0

Download PDF

Download ePub

“Fıtrat, vicdan, kalp ve onun düşünme fonksiyonu, bütün insanların içerisinde ilâhî ruh üflenmesiyle beraber daha yaratılıştan mevcut, kendini hesaba çekme melekesidir. Yani akıllılık denildiğinde bir mümin bunu iman, vicdan ve bozulmamış fıtrat sahipliği şeklinde anlamalıdır.”

Düşünme ile vahiy, aktüel durum ile temel kavramlar arasındaki ilişkileri her zaman başa almış olan yazar, Anladıkça, Artan adlı elinizdeki kitabında değişik zamanlarda yazdığı irili ufaklı yazılarını bir araya getiriyor. Kitapta, hem zihniyet düzlemindeki süreklilik arz eden çapaklı yaklaşımlara temas edilmekte hem de günün acil sorunlarına dair değerlendirmeler sunulmaktadır. Yazar, “inanmayı yitirmek pahasına anlamaya başladıklarını” söyleyenlerin aksine “anladıkça, artan” imanının güveniyle meselelere yaklaştığını bir kere daha hatırlatmaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda yoğun olarak tartışılan Protestanlaşma, dindarlık,
gelenekçilik, Türk Müslümanlığı, “İslâmî sol”, muhalefet, Kürt/Türk sorunu, taassup, adalet, fıtrat, vicdan, hayatın edilgen tarafı olarak kodlanan kadın, muhafazakârlık gibi konular kitabın ana fikriyle bağlantılı olarak ele alınan meselelerdir. Memleket meselelerine kinle değil vicdan ve fıtrat doğrultusunda bakıldığında, daha sağlıklı sonuç ve yargılara ulaşılacağı rahatlıkla söylenebilir. Yazarın kişiler ve eserler ekseninde yazdığı tenkitlerin de yer aldığı bu kitap, ayrıca “marufu iş edinip münkerden sakınmaya çalışma mükellefiyeti”nin bütünlüğüne sahip, tam bir metin şeklinde de okunabilir.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download

Anladıkça Artan

by Metin Önal Mengüşoğlu

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/teguh/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0

Bridge Welding Code D1 595

by American Welding Society

0.00 of
Notice: Undefined index: total in /srv/users/serverpilot/apps/teguh/public/pages/public/templates/books-item.php on line 18
0