Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā

Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā

ISBN 13: 9789934014932

Publication Date: 2010

Publisher: Zvaigzne ABC

Pages: 312

Format: Hardcover

Author: Anna Skaidrīte Gailīte

4.50 of 24

Download PDF

Download ePub

2008.gadā rakstnieces rokās nonāca kādas sievietes dienasgrāmatas, kas piezīmēs un fotogrāfijās dokumentēja viņas dzīvi 88 gadu garumā. Apjomīgais dzīvesstāsts tika salīdzināts ar arhīvos un laikrakstos atrodamo informāciju un tapa romāns "Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā". Tas ir dramatisks vēstījums par skaistas un talantīgas sievietes dzīvi gandrīz visa 20.gadsimta garumā, ietverot Latvijas brīvvalsts laiku, skaistos radoša darba un mīlestības piesātinātos jaunības gadus Beļģijā, padomju totalitārās sistēmas nežēlīgos līčločus un dzīvi Latvijā pēc Atmodas.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download