Chúa trời có phải là nhà toán học?

Chúa trời có phải là nhà toán học?

Publication Date: February, 2011

Publisher: NXB Trẻ

Pages: 370

Format: Paperback

Authors: Mario Livio, Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng

3.81 of 12

Download PDF

Download ePub

Chúa trời có phải là nhà toán học? đề cập đến câu hỏi tại sao toán học lại hiệu quả và có sức mạnh ghê gớm trong việc mô tả từ các định luật của tự nhiên cho tới tính chất của các nút thắt.
Thực tế là nếu như không có toán học, các nhà vũ trụ học hiện đại sẽ không thể tiến thêm một bước nào trên con đường tìm hiểu các định luật của tự nhiên. Toán học cung cấp bộ khung vững chắc để gắn kết bất kỳ một lý thuyết về vũ trụ nào. Điều này có thể không gây ngạc nhiên lắm đối với bạn cho tới khi bạn nhận ra được rằng thậm chí bản chất của toán học cũng là chưa hoàn toàn rõ ràng.
Trong cuốn sách này tác giả cố gắng để làm sáng tỏ một số phương diện về bản chất của toán học và đặc biệt là bản chất của mối quan hệ giữa toán học và thế giới mà chúng ta quan sát được.
Mục đích của cuốn sách không phải là giới thiệu một cách đầy đủ lịch sử của toán học mà là đi theo trình tự thời gian của sự biến đổi một số khái niệm có ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm rõ vai trò của toán học trong những hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Categories


Other Books
Battle For Berlin End Of The Third Reich Ballantine S Illustrated History Of World War Ii What Computers Still Can T Do A Critique Of Artificial Reason Pdf Builder S Guide To Cold Climates A Comprehensive Guide To The Best Cold Climate Building Techniques Guia Comunitaria Para La Salud Ambiental Spanish Edition Gesture Of Balance A Guide To Awareness Self Healing And Meditation 1st First Edition The Poems Of W B Yeats A Routledge Study Guide And Sourcebook Routledge Guides To Literature Finish Line Writing For The Common Core Standards Grade 7 Finish Line Between The Acts Summary Razvitie Informatsionno Tekhnologicheskoy Kompetentnosti Studentov Na Osnove Integrativnogo Podkhoda K Obucheniyu Russian Edition Hard Lives Mean Streets Violence In The Lives Of Homeless Women Northeastern Series On Gender Crime And Law The Microstation V8 Workbook A Complete Educational And Training Guide For Mastering 2d Applications Of Microstation V8 Raising My Rainbow Adventures In Raising A Fabulous Gender Creative Son Rebel Streets And The Informal Economy Street Trade And The Law Julianne Moore Unauthorized Amp Uncensored All Ages Deluxe Edition With Videos šokis Svajonės Ritmu