Tikėjimo prieigos: Filosofinės studijos

Tikėjimo prieigos: Filosofinės studijos

ISBN: 9955445629

Publication Date: 2003

Publisher: Aidai

Pages: 372

Format: Paperback

Authors: Nerija Putinaitė, Naglis Kardelis, Mykolas Drunga, Zenonas Norkus, Mantas Adomėnas, Aušrelė Pažėraitė, Tomas Kiauka, Nijolė Keršytė, Dalia Zabielaitė, Alvydas Jokubaitis

0.00 of 0

Download PDF

Download ePub

Ši knyga – būrio lietuvių filosofų darbas. Kaip galimi Dievo buvimo įrodymai, kokie keliai į Dievo pažinimą, koks yra tikėjimo ir racionalaus pasirinkimo santykis – tai tik kai kurios knygoje svarstomos problemos. Konkrečių mąstytojų – Platono, Liuterio, Maimonido, Kanto refleksija praturtina problemines studijas. Rinkinį užsklendžia šiuolaikinės filosofijos patirtimi paremtas tikėjimo kasdienybės apmąstymas.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download